024 - 202 2371

AVG en Privacy

AVG en Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over jou en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier persoonsgegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn zoals je naam, adres en geboortedatum.

Psychologie Praktijk Leijser voldoet aan de eisen van de AVG. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Alleen met jouw expliciete toestemming kunnen gegevens uit je dossier gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of in het geval van waarneming, tijdens langdurige ziekte of overlijden. Tijdens intercollegiale toetsing zullen altijd alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt worden. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij je zelf verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.


psycholoog wijchen
Thomas Leijser
  • Geregistreerd psycholoog
  • Ook ‘s avonds afspreken
  • Je bent van harte welkom!
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact
Ik ben lid van:
logo RBCZ logo NFG