024 - 202 2371

Beroepscode

Beroepscode van Psycholoog Wijchen

Als psycholoog onderschrijf ik de beroepscodes van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze codes hebben betrekking op afspraken over professioneel hulpverlenen zoals beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie en de omgang met klachten.

Documenten inzien

Via onderstaande links kun je de beroepscodes van bovendgenoemde verenigingen zelf inzien:

Klachten

Als je een klacht hebt hoop ik dat je dit persoonlijk kenbaar maakt aan mij. Schriftelijk kan dat per email: thomas@psycholoogwijchen.nl.

Indien de klacht voor jou niet naar behoren is afgehandeld kun je je uiteraard richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Middels de registratie van Psychologie Praktijk Leijser bij de NFG is deze daartoe aangesloten bij de Stichting Zorggeschil in het kader van de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Psychologie Praktijk Leijser is op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld: https://www.de-nfg.nl/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld.html. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Waarnemingsregeling

Psychologie Praktijk Wijchen maakt gebruik van een waarnemingsregeling in geval van langdurige ziekte of overlijden.

Beroepsregistraties

  • Registratienummer NFG: 8010087773
  • Registstratienummer RBCZ: 810049R
  • AGBcode therapeut: 90-049484
  • AGBcode praktijk: 90-(0)57890
KvK-nummer Psycholoog Wijchen: 52838900
psycholoog wijchen
Thomas Leijser
  • Geregistreerd psycholoog
  • Ook ‘s avonds afspreken
  • Je bent van harte welkom!
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact
Ik ben lid van:
logo RBCZ logo NFG